Oferta

1. śledź bałtycki mrożony ( salaka) iqf karton a-10 kg
2. szprot bałtycki mrożony ( kilka) iqf karton a-10 kg
3. flądra mrożona -blok
4. leszcz mrożony -blok
5. płoć mrożona -blok
6. ciosa mrożona -blok
7. sandacz filet mrożony
8. sandacz tusza mrożona
9. okoń filet mrożony
10. płat śledziowy mrożony
11. śledź dalekomorski mrożony
12. węgorz mrożony ( polski, importowany

13.Filet z dorsza bałtyckiego

 wszystkie w/w ryby posiadamy również w sprzedaży jako świeże całe, filety, tusze, patroszone, płaty.